top of page

חדרי בריחה לימודיים

כשאתגר ומחשבה מהולים בגיבוש ושיתוף פעולה, נוצרת חגיגה של למידה :)

 אזהרה ;) - פעילות בלתי נשכחת!

תפוח.jpg

בריחג תשרי 

חדר בריחה לחגי תשרי - למידה מתוך משחק המדמה את ז'אנר משחקי 'חדרי הבריחה', ובה הילדים נחשפים לחגי תשרי, המנהגים ומאפייני החג ההיסטוריים והתרבותיים עד ימינו אנו, תוך הכרות עם מקורות טקסטואליים וניתוחם, העשרת אוצר מילים, פעילויות חוויה ומשחק. הפעילות נבנתה תוך מתן דגש לפיתוח דרכי חשיבה, פיתוח מיומנויות חברתיות - עבודת צוות וכיוצ"ב.  חדר הבריחה  הינו דרך נפלאה ליצירת חוויית למידה מאתגרת, משמעותית ובלתי נשכחת!

מצגת1_edited.jpg

בריחג חנוכה - בריחנוכה

חדר בריחה לחנוכה - למידה מתוך משחק המדמה את ז'אנר משחקי 'חדרי הבריחה', ובה הילדים נחשפים לחג, המנהגים ומאפייניו ההיסטוריים והתרבותיים עד ימינו אנו, תוך הכרות עם מקורות טקסטואליים וניתוחם, העשרת אוצר מילים, פעילויות חוויה ומשחק. הפעילות נבנתה תוך מתן דגש לפיתוח דרכי חשיבה, פיתוח מיומנויות חברתיות - עבודת צוות, יצירתיות ולימוד/סיכום תכנים הנלמדים במעגלי הספרות בדרך חווייתית ומאתגרת - משחוק.

יוצאים מהקופסא - כט בנומבר.jpg

"יוצאים מהקופסה" - קופסת בריחה היברידית

כ"ט בנובמבר

בפעילות חדר בריחה בקופסה אחת! משחק טכנופדגוגי המורכב מסריקת ברקודים וביצוע רצף פעילויות מאתגרות

במסע אל המדינה - איתור 'הסוכן הנעלם - שם קוד'.

bottom of page