top of page

קירות מדברים

לוח וקיר

לוח לוח שעל הקיר, מי הלוח הכי יפה בעיר? :)

כאן תמצאו מגוון לוחות קיר ותוכן אשר יוצקים משמעות מעבר לרובד הקישוט והעיטור (אשר חשובים לא פחות!)

 כל לוח מלווה בכותרת ופעילות כתיבה.
אני מאמינה שקישוט הכיתה אמור להיות מלווה ביופי וגם במשמעות וייחודיות אשר נעשית בשיתוף התלמידים, החיבור שלהם למבנה הכיתה נשקף גם "מהקירות המדברים"; אשר משקפים ומספרים על משאלותיהם, חוויותיהם ואישיותם.

Kids' Paintings_edited.jpg

לוחות תוכן - השראה וכתיבה

מגוון לוחות קיר לתחילת שנה בליווי פעילויות כתיבה ליצירת קיר חוויות משותף

dc45nnAei.png

חברת הכיתה - קיר פייסבוק

לוח קיר חברתי בהשראת פייסבוק

 לוח קיר המיועד לפתיחת השנה הכולל את חוויות, מאפיינים ותפקידי התלמידים במסגרת הכיתתית

קיר שהוא רשת חברתית אמיתית  

vector-instagram-icon.jpg

חברת הכיתה - קיר אינסטגרם

לוח קיר חברתי בהשראת אינסטגרם

 לוח קיר המיועד לפתיחת השנה הכולל את חוויות, מאפיינים ותפקידי התלמידים במסגרת הכיתתית

קיר שהוא רשת חברתית אמיתית  

Reading Braille

שפה עברית ומה שביניהן

לוח תוכן בנושא סוגות כתיבה

Chalks

תחילת שנה - כותרות קונספט

מגוון לוחות לתחילת שנה המלווים בפעילות כתיבה

Aspiring Pilot

מתחילים וממריאים!

מתודה לתחילת שנה המלווה בלוח קיר פעיל, כותרות ופעילויות כתיבה - קונספט כיתתי
עדכון!! קובץ חדש עם חלופות לשוניות - רב מגדרי (2023)

bottom of page