top of page

משתפת באהבה

Sharing with love

קירות מדברים

לוח וקיר

שמים את הלמידה במרכז

מרכזי למידה

כשאתגר פוגש למידה

חדרי בריחה

שחק ולמד

משחקידע

תכנון מקדם הצלחה

תכניות

טיפוח מיומנויות כתיבה

כותבים ונהנים

הגיע זמן להעריך!

משימות הערכה

פעילויות סביב מועדים

מעגל השנה

משחקים ופעילויות חברתיות

משחקי חברה וגיבוש

השיעור מתחיל!

פרקטיקום בהוראה ולמידה

שוב נתחיל מחדש

תחילת שנה

תקשוב וטכנופדגוגיה

למידה בקוונה תחילה

מזכרת קטנה עם כוונה גדולה

ברכות ומזכרות

חל איסור מוחלט על פרסום, מכירה, הפצה, הדפסה או שכפול לשם הפצה או לשם מכירה של חומרים ותכנים הנמצאים באתר, או בחזקת תמר מישאל, ע"י כל גורם כלשהוא לרבות ארגונים, מוסדות, עסקים וכיוצ"ב.

החומרים מיועדים למורים במערכת החינוך הפורמלית, והפצתם מותרת לצורכי למידה והוראה בלבד, שלא על מנת לעשות רווח רוחני או כלכלי.

bottom of page