top of page

טיפוח מיומנויות כתיבה

כותבים ונהנים

CBDF.gif

מרכזי למידה המלווים בהקניה ותרגול של סוגות כתיבה שונות לטיפוח והעשרת מיומנויות כתיבה

קדימה תכתבו...

קדימה תכתבו...

מה אברך?

מחוון לכתיבת ברכות לכל אירוע ומטרה

+

מגוון תבניות לגזירה ולכתיבת ברכה מקוונת

בקרוב

:)

להורדה

בקרוב

:)

להורדה
מרכז למידה - מיומנות כתיבת המלצה.jpg
מרכז כתיבה טיעונית- מה דעתך.jpg

יצאת ממליץ!

 הקניה ומרכז למידה לטיפוח והעשרת סוגת כתיבת המלצה, עם הקניית אסטרטגיה לכתיבה מיטבית.

כתיבת טיעון

 

כתיבה טיעונית

הקניה ומרכז למידה

אפתח בעברית

מצגת פתיחה לתחילת שנה בתחום העברית. הקניה וסריקה כללית של ההיבטים בשיעורי השפה במהלך השנה, כולל תרגול ושעשוע.

bottom of page