top of page

מועדים במעגל השנה

"תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג, תן לי תכלת ברקיע

תן לי יום אחד של חג." יורם טהרלב

Palm Trees

מרט"ון בשבט

כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל    ויקרא,י"ט, כ"ג

תחנות פעילות לט"ו בשבט - בגרסת צעירים ובוגרים

Dollarphotoclub_64739606.jpg

יום העצמאות

אנו מכריזים בזאת על הקמת  מדינה יהודית

בן גוריון ,1948, תל אביב.

תחנות פעילות ליום העצמאות

Image by Sander Crombach

יום ירושלים

ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו

פלקט אינטראקטיבי

Masks

"חפש אותי"

ויתחפשו עם ישראל מידי שנה בשנה, ויהפכו מחלפותיהם ודמויותיהם; איש אשר חפץ ביקרו.

המצאתי.

פורים

משחק חברתי משעשע המקדם שיח ומיומנות

שאילת שאלות

000.jpg

"ואתגרת בחגך והיית אך שמח" 

סוכות

לוח פעיל אתגרי המעודד שיתוף בעשייה וחוויות
מתאים ללמידה היברידית.

bottom of page