המורה "תקשיבי"!

האפליקטורית

 מאגר תוכנות ואפליקציות לשילוב בלמידה ובהוראה.

מותאם למידה מרחוק

התסריטאית

למה דף? אם אפשר סרט!

המחליפה

מגוון רעיונות 

לחלופות בהערכה טכנו-פדגוגיות עבור התלמיד והמורה

המתקשבת

רעיונות פשוטים וקלים לתפעול

בלמידה מרחוק

משחקים מרחוק

מאגר משחקי גיבוש וחברה

להפעלה במפגש סינכרוני

אינטראקטיביות בלמידה

מאגר כרזות ופעילויות אינטראקטיביות לשימוש

genial.ly

genial.ly