top of page

המורה "תקשיבי"!

האפליקטורית

 מאגר תוכנות ואפליקציות לשילוב בלמידה ובהוראה.

מותאם למידה מרחוק

התסריטאית

למה דף? אם אפשר סרט!

המחליפה

מגוון רעיונות 

לחלופות בהערכה טכנו-פדגוגיות עבור התלמיד והמורה

המתקשבת

רעיונות פשוטים וקלים לתפעול

בלמידה מרחוק

משחקים מרחוק

מאגר משחקי גיבוש וחברה

להפעלה במפגש סינכרוני

אינטראקטיביות בלמידה

מאגר כרזות ופעילויות אינטראקטיביות לשימוש

genial.ly

genial.ly

bottom of page